Bước 1

Bước 1
Bước 1

Bước 1

Bước 1
Bước 1

Bảo lãnh vợ chồng, con cái

Bảo lãnh vợ chồng, con cái
Bảo lãnh vợ chồng, con cái

Bạn không thể bảo lãnh cho vợ chồng nếu: 

 • Bạn đã từng bảo lãnh cho người vợ chồng khác trở thành thường trú nhân trong vòng 5 năm gần nhất
 • Bạn vẫn đang chịu trách nhiệm hỗ trợ tài chính đối với vợ chồng trước đây mà bạn bảo lãnh.

Bạn không thể bảo lãnh cho vợ chồng hoặc con cái nếu: 

 • Bạn đã từng nộp hồ sơ bảo lãnh cho vợ chồng hoặc con và hiện tại vẫn chưa có quyết định về đơn của họ
 • Bạn đang ở tù
 • Bạn không trả các khoản nợ nhập cư, trái phiếu, các khoản cấp dưỡng của gia đình theo yêu cầu của tòa án
 • Tuyên bố phá sản
 • Nhận trợ cấp xã hội vì lý do khác ngoài khuyết tật
 • Bạn đã bị kết tội cố gắng, đe dọa hoặc phạm tội hình sự bạo lực, bất kỳ hành vi phạm tội nào trong hoặc ngoài Canada
 • Không thể ở lại Canada hợp pháp vì nhận lệnh trục xuất

Điều kiện tham gia

The Federal Skilled Worker Program (FSW)

The Federal Skilled Worker Program (FSW)
The Federal Skilled Worker Program (FSW)

Dành cho lao động có tay nghề cao có kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài muốn nhập cư vào Canada.

Điều kiện cần có:

 • Đạt tối thiểu 67/100 điểm.
 • Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong 10 năm gần nhất thuộc nhóm công việc NOC 0, A, B.
 • Khả năng ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tối thiểu CLB/NCLC 7
 • Học vấn: bằng trung học trở lên được đánh giá tương đương với bằng cấp Canada 
 • Chứng minh có đủ tài chính để sinh sống tại Canada trừ khi bạn đang làm việc tại Canada hoặc có lời mời làm việc tại Canada

Bước 2

Bước 2
Bước 2

Bảo lãnh người thân

Bảo lãnh người thân
Bảo lãnh người thân

Bạn chỉ có thể bảo lãnh những người thân như anh, chị, em, dì hoặc chú trong những trường hợp cụ thể:

Anh, chị, em, cháu mồ côi với điều kiện 

 • Họ có quan hệ huyết thống với bạn hoặc con nuôi
 • Cả cha và mẹ của họ đều qua đời
 • Họ dưới 18 tuổi
 • Họ còn độc thân

Họ hàng khác với điều kiện:

 • Bạn không có người thân còn sống mà bạn có thể bảo lãnh như: vợ chồng, con cái, cha mẹ, ông bà, anh chị em mồ côi, cháu mồ côi
 • Bạn không có bất kỳ người thân nào (cô, chú hoặc bất kỳ người thân nào được liệt kê ở trên) là công dân Canada, thường trú nhân

Điều kiện tham gia

Bước 2

Bước 2
Bước 2

The Canadian Experience Class (CEC)

The Canadian Experience Class (CEC)
The Canadian Experience Class (CEC)

Dành cho lao động có tay nghề cao có kinh nghiệm làm việc tại Canada muốn trở thành thường trú nhân.

Điều kiện chương trình:

 • Kinh nghiệm: tại Canada tối thiểu 1 năm trong 3 năm gần nhất thuộc nhóm công việc NOC 0, A, B..
 • Khả năng ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp: tối thiểu CLB/NCLC 5 cho nhóm NOC B, tối thiểu CLB/NCLC 7 cho nhóm NOC 0, A.
 • Học vấn: không bắt buộc, nhưng bạn có thể có thêm điểm nếu có bằng trung học trở lên được đánh giá tương đương với bằng cấp Canada 

Bước 3

Bước 3
Bước 3

Bão lãnh ông bà và cha mẹ

Bão lãnh ông bà và cha mẹ
Bão lãnh ông bà và cha mẹ

Bạn không thể bảo lãnh cho cha mẹ và ông bà nếu:

 • Bạn đang ở tù
 • Bạn không trả các khoản nợ nhập cư, trái phiếu, các khoản cấp dưỡng của gia đình theo yêu cầu của tòa án
 • Bạn không hỗ trợ tài chính cho người mà bạn đã bảo lãnh cho ai đó trong quá khứ
 • Tuyên bố phá sản
 • Nhận trợ cấp xã hội vì lý do khác ngoài khuyết tật
 • Bạn đã bị kết tội cố gắng, đe dọa hoặc phạm tội hình sự bạo lực, bất kỳ hành vi phạm tội nào trong hoặc ngoài Canada
 • Không thể ở lại Canada hợp pháp vì nhận lệnh trục xuất

Điều kiện tham gia

Chương trình định cư tỉnh bang

Bước 1
Bước 1
Bước 1
Đánh giá hồ sơ, hỗ trợ tìm việc làm phù hợp (2-6 tháng)
Điều kiện 4
Điều kiện 4
Điều kiện 4

Tối thiểu 60/110 điểm trong hệ thống tính điểm của SINP

Bước 1
Bước 1
Bước 1
Chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục đầu tư doanh nghiệp (2-3 tháng)
Điều kiện 1
Điều kiện 1
Điều kiện 1

Đầu tư vào doanh nghiệp: tối thiểu 200,000CAD - 300,000CAD

Bước 1
Bước 1
Bước 1
Bước 1
Bước 1
Bước 1
Bước 1
Bước 1
Bước 1
Bước 1
Bước 1
Bước 1
Bước 1
Bước 1
Bước 1
Bước 1
Bước 1
Bước 1
chevron_left
chevron_right

Chương trình định cư liên bang

Chương trình định cư tỉnh bang

arrow_upward